perjantai 30. tammikuuta 2015

Sisäinen alkemia (neidan)

Tässä artikkelissa käsittelen taolaista sisäistä alkemiaa yleisellä tasolla ja johdantona myöhempiin syvempiin tarkasteluihin, joita todennäköisesti kuuluu perästä, sillä olen kirjoittamassa aiheesta gradua uskontotieteen oppiaineeseen. Asiantuntijaohjaajanani on Fabrizio Pregadio, mahdollisesti aiheen kansainvälisesti johtava tutkija, jonka juttuihin voi tutustua mm. verkkosivustolla www.goldenelixir.com.


Kiinalaisessa alkemiallisessa perinteessä on kolme tasoa. Opillinen taso pohjaa taolaisuuden perusteksteihin, ja se koskee daon ja moninaisuuden maailman välistä suhdetta. Sen lisäksi on kaksi harjoituksen tasoa, jotka perustuvat ”ulkoisen” eliksiirin (waidan) ja ”sisäisen” eliksiirin (neidan) jalostamiseen. Kiinalaisella alkemialla on lukuisia yhtymäkohtia länsimaiseen alkemiaan. Sen perimmäinen päämäärä ei ollut vain yhden ainesosan muuntaminen toiseksi—kuten ei länsimaisenkaan alkemian—vaan täydellistyneen itseymmärryksen saavuttaminen ja yhtyminen jumalalliseen tietoisella tavalla, paluu alkuperäiseen kaaokseen sekä kosmogonian kääntäminen. 

torstai 15. tammikuuta 2015

Seksuaalienergian kultivointi ja moniorgasminen seksi

Koska olen aiemmin tässä blogissa käsitellyt kiinalaisia seksiharjoituksia historiallisessa kontekstissa (”Naiset taolaisuudessa”, ”Mantak Chian seksiopetusten tarkastelu perinteisten kiinalaisten seksioppaiden valossa.”), käsittelen historiallisia seikkoja vain sivuuttaen ja otan hieman henkilökohtaisemman lähestymistavan. Käsittelen tässä artikkelissa kiinalaisia seksiharjoituksia enemmän harjoittajan näkökulmasta ja keskityn enemmän lähestymistapaan, johon voi perehtyä tarkemmin myös suomentamamme kirjan Moniorgasminen mies (2010) kautta. Kirja esittää moniin tässä mainittuihin asioihin selkeät käytännön ohjeet. Puhun enemmän (hetero)miehen näkökulmasta, koska olen mies, mutta koetan samalla huomioida vastaavia asioita naisen kannalta. Perinteinen kiinalainen keskustelu seksiharjoitteista on heteronormatiivinen. Periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa homosuhteissa, jolloin tulisi mahdollisesti kiinnittää enemmän huomiota yin–yang -tasapainoon samaa sukupuolta olevien kumppanien välillä. Moniorgasmisessa miehessä on tätä käsittelevä luku.